Zigavus Değerlendirme

Zigavus Sarımsaklı Şampuan Kullanımının Saç Dökülmesi ve Saçlı Deri Sorunları Üzerinde Etkisine İlişkin Klinik Değerlendirme

Proje Yürütücüsü Medikal Ekip Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Değerlendirme Raporlama
DR.Hamit Aydın Dr. M. Reşat ARPAC 03.12.2007 04.02.2008 05.02.2008-04.04.2008 07.04.2008
  Dr. Ümit AKTAŞ        
  Oya ŞİŞMAN        
 

Saç Dökülmesinde Zigavus Sarımsaklı Şampuan Kullanımı:

 

Özet:

Sarımsağın saçlı deriye topikal olarak uygulanmasının saç dökülmesi üzerine olan etkisinin araştırılması amacıyla yapılan bu klinik çalışmada 39 erkek hasta Norwood-Hamilton Skalası, 21 kadın hasta Ludwig Sınıflamasına göre tasnif edilmiş, erkek hastalardan Model 6 (evre 6) ve Model 7(evre 7), kadın hastalardan Evre3 teki hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalar 18-56 arası yaş grubundan seçilmiş, yaş ortalaması 34 olmuştur. Çalışma 3 ay sürmüş, kontroller üç hekim ve bir uzman hemşire tarafından yapılarak kaydedilmiş, ayrıca iki aşamada anket yöntemi ile hasta kanaatleri derecelendirilerek çalışma sonuçları çift taraflı memnuniyet testine tabi tutulmuştur.

Amaç ve Kapsam:

Saç dökülmesi; genetik ve hormonal faktörler , fiziksel ve kimyasal ajanlar ( yanıklar, mekanik travmalar, radyasyona maruziyet, diğer kimyasallar) , psikolojik faktörler, otoimmün - endokrin hastalıklar, enfeksiyonlar ( fungal, bakteriyel, viral ve protozoonal), neoplazmlar, esansiyel dermatozlar, kronik ilaç kullanımı v.s sebeplerle saçlı deride folliküllerin kalıcı veya geçici kaybını ifade eder. Erken fark edilmesi fizik muayene ile mümkündür. Sebebe dönük araştırmalarda fizik muayeneden başlayan ve deri biyopsisine kadar giden bir dizi test gerekebilir. Genelde hekimler sebepten çok tedaviye dönük seçenekler üzerinde yoğunlaşırlar. Medikal ve cerrahi yöntemler olmak üzere iki ana başlık altında toplanacak yöntemlerle tedavi edilmesi mümkün olan bu hastalık erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir.
Erkek tipi kellik ( male pattern alopesi ) daha agresif bir dökülme olup hızlı, diffüz ve çoğunlukla bilateraldir. Ön ve / veya tepeden başlayıp, ileriki zamanlarda ön ve tepe arasındaki bantı da içine alarak birleşme eğilimi gösteren ilerleyici bir yol izler. Norwood-Hamilton Skalası' na göre Model A- Model F (evre 1-evre 7) şeklinde sınıflandırılır.
Kadın tipi kellik ( female pattern alopesi ) homojen dökülme eğiliminde olup ön tarafı tutar ve Ludwig sınıflamasına göre evre 1 ile evre 3 arasında derecelendirilir. Tam ve kesin olmamakla birlikte medikal ve cerrahi yöntemler kullanılarak kısmen tedavisi mümkündür.
Medikal tedavide kullanılan ilaçlar arasında Minoksidil, finasterid,aminexil, siklosporin, takrolismus ( fk 506), sitokrom p-450 aromataz enzimi, anti androjen tedavi, hiyalüronik asit, retinoik asit ve siproteron asetet sayılabilir. Bitkisel tedaviler içinde ho shou wu, ısırgan otu, sarımsak, yeşil çay, çinko, pygeum ( pygeum africanum ), saw palmetto ( serenosa repens ) gibi değişik öneriler vardır.
Cerrahi tedavide artık terk edilen flap, çizgisel-dairesel saç ekimi, galeoplasti gibi yöntemlerin yanında halen başarıyla uygulanan follilüker ünite transferi ve özellikle folliküler ünite ekstraksiyonu sayılabilir. Son yıllarda gelişme gösteren gen terapisinin ümit vaat eden sonuçlarını beklemek gerekir.
Bu araştırma oldukça değişken protokollere sahip olan saç dökülmesi tedavisinde sarımsak kullanımının hekim ve hasta memnuniyeti açısından yeterli bir etkinlik sağlayıp sağlayamadığı sonucunu ortaya koymayı amaçlamıştır.

İzlenen Yöntem:

Erkek ve Kadın tipi saç dökülme sorunu yaşayan 60 hasta üzerinde 90 gün süren çalışmada hastalara günaşırı 4 cc Zigavus Sarımsaklı Şampuan kullandırılmış, çalışmanın başlamasından önce bütün hastalara COSCAM USB-225 ile saç analizi yapılmış, yapılan analizde önce Standard Lens ( X100 ) ile cm2 deki saç kökü sayısı ve saç teli sayısı hesaplanıp kaydedilmiş, ardından X400 luk lens ile ortalama saç teli kalınlığı ölçülüp kaydedilmiş, bu işlemler Sağ yan,Arka,Sol yan,Tepe bölgeleri için ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Bütün hastaların Canon S5 Fotoğraf makinası ile ön , tepe , sağ yan , sol yan , yakın plan macro ve yakın plan supermacro fotoğrafları çekilmiş ve arşivlenmiştir. Hastalar aylık takipler halinde kontrollere çağrılmış, kontrollerde klinik düzelme ve hasta memnuniyetine ilişkin değerlendirme formu doldurulmuştur. Fotoğraflar, analiz sonuçları ve anketler uzman ekip tarafından değerlendirilmiş kayıt altına alınmıştır.

Uzman Ekip Klinik Bulguları:

Uzman ekibin klinik bulgularının yapılan fotoğraf çekimleri, saç analizi ve laboratuar testleriyle uyum gösterdiği, hasta memnuniyeti ile örtüştüğü gözlemlenmiştir. HASTA DERECELENDİRMESİ VE HASTA DEĞERLENDİRME FORMU: Hastaların her biri için ilk muayene esnasında ve tedavi bitiminde hasta memnuniyetini ölçümlemek için çeşitli soruların sorulduğu ilişikte örneği bulunan Hasta Değerlendirme Formu doldurulmuş, sonuçlar uzman ekiplerce değerlendirilerek istatistiksel olarak raporlanmıştır. Hastaların hasta değerlendirme formlarında verdikleri yanıtlara göre saç dökülme sorunlarında ve dökülme harici şikayetlerinde belirgin derecede azalma, tedaviye devam konusunda tam bir istikrar gösterdikleri gözlemlenmiştir.

Yan Etkileri

Bütün hastaların 30 günde bir yapılan kontrol muayenelerinde yanma, batma, eritem, kepeklenme, şiddetli irritasyon, duyarlılık, alerji ve kaşıntı ile ilgili bir yan etki olup olmadığının takibi yapılmış, tek bir bayan hasta yanma ve batma şikayeti dolayısıyla 2 gün şampuansız yıkama yapmış, tedaviye devam ettiğinde bir şikayeti kalmamıştır. Görülen bu yan etki tedaviyi sonlandırmayı gerektirecek kadar şiddetli olmamış, hastanın kendi aldığı bir tedbirle geçmiştir. Başka bir yan etki gözlemlenmemiştir.

Sonuç ve Öneriler:

Özellikle uzun süren saç dökülme tedavilerinde hastaların bir süre sonra tedaviyi bırakmalarına rağmen Zigavus Sarımsaklı Şampuan kullanımında böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır. Erkek hastaların diğer ilaçların 5 alfa redüktaz üzerine olan etkileri dolayısıyla saç dökülmesi tedavilerine ihtiyatlı yaklaşımlarına rağmen bu üründe böyle bir sorunla karşılaşılmamış, hastalar ürünü daha kolay kabullenmiş, kullanımında bir yan etkiyle karşılaşmamış, ilave bir zaman harcamadıklarından tedaviye devam konusunda istikrarlı davranmışlardır. Özetle Zigavus Sarımsaklı Şampuan klinik yeterlilik ve hasta tolerabilitesi açısından saçlı deri sorunları ve saç dökülmesi sorununda yeni ve etkili bir tedavi protokolu olarak gerek hekimler gerekse hastalar tarafından kabul görmüştür.
Zigavus Online Shop DE © 2024
Altyapı: OpenCart-TR